Highland Cattle storfe

Historie

Skotsk høylandsfe, eller Highland Cattle er en gammel kurase som har sine røtter i den gamle nordiske uroksen.
Historieforskere mener at det var vikingene som brakte feet over til Skottland.
Her har de hatt sin plass i det karrige skotske høylandet.
Høylandsfeet ga den gang kjøtt og melk til de små bondesamfunnene.
Pelsen ble den gang klippet, og det ble laget varme klær som gensere, luer og sokker.
De første dyrene kom tilbake til Norge i 1995 og det er i dag registrert ca 2000 dyr av denne rasen i Norge.
Kuene får 1 kalv i året og er ferdig utvokst når de er 4 år gamle.
Da veier en ku ca 600 kg og en okse 850 til 1100 kg.
Kvigekalvene blir satt i produskjon og avl, mens oksene blir til god biff.
Høylandsfeet er kjent for det marmorerte fine kjøttet pga. dyrenes evne til å ta til seg all mulig slags føde, slik som gress, urter, blader kvister, blåbærlyng osv.
Dyrene har en rolig adferd med en sterk rangordning i flokken.
De er i utgangspunktet godlynte, men man bør se opp for de store hornene, som kan bli 90 cm i total bredde.
Det finnes ingen trusler i Norsk fauna i dag, som kan true en flokk med høylandsfe.